กลอนให้กำลังใจ

posted on 03 Mar 2009 11:20 by rattanaponsine

  

ฉันคือ 1" กำลังใจ


กิ น ข้ า ว ด้ ว ย ห ล่ ะ !!

ห่ ว ง น ะ รู้ ไ ห ม

คิ ด ถึ ง เ ธ อ ม า ก ม า ย

ก ลั ว จ ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ดู แ ล

เ ห นื่ อ ย นั ก ก็ พั ก บ้ า ง

เ พื่ อ ค ว า ม ห วั ง อ ย่ า ย อ ม แ พ้

ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ที่ อ่ อ น แ อ

ฉั น คื อ 1" กำ ลั ง ใ จ ที่ แ ค ร์ เ ธ อ
Comment

Comment:

Tweet

#13 By (183.88.192.249|183.88.192.249) on 2014-06-19 20:14

โดนมาก

#12 By (61.19.86.83) on 2010-09-03 12:36

โดนจัย

#11 By นู๋เมย์ (180.180.208.59) on 2010-06-16 15:49

ชอบมากมายsad smile question question question surprised smile wink wink wink wink

#10 By (115.67.2.154) on 2010-06-13 21:18

กล อน

โครตหวานแบบ เงีบยอ่ะ

อ่านแระก้อดี*

ชอบอ่ะ
*************

#9 By ดี๋ด้า (58.147.68.113) on 2010-02-02 15:10

big smile ขอบคุณครับ

#8 By (61.19.69.172) on 2009-11-19 11:41

ไร้สาระมาก

#7 By อีฟ้าย (118.173.13.151) on 2009-10-17 17:25

#6 By หลาง (124.157.217.186) on 2009-09-17 11:25

ชอบมากเลยอ่า

#5 By นุ้ย on 2009-07-29 15:23

big smile open-mounthed smile เหนื่อยนักก็ขอพักหน่อยนะ.....เพราะเหนื่อยที่จะตามใจของเธอdouble wink double wink double wink
question question question question

#3 By แอ๊บ (202.129.52.109) on 2009-07-03 12:22

เอออออ

ชอบconfused smile

#2 By เอ็ม (202.143.172.250) on 2009-06-01 13:56

ชอบ

#1 By (202.143.172.250) on 2009-06-01 13:56