กลอนเพื่อพ่อ

posted on 09 Dec 2008 10:07 by rattanaponsine

 

 พระคุณไดไหนจะเท่าพระคุณพ่อ
ไม่เคยถ้อเพื่อให้ลูกได้ศึกษา
ให้เติบโตมีความรู้มีวิชา
เป็นธาราส่งลูกไปอย่างใสเย็น

พระคุณนี้ยิ่งใหญ่ในความรัก
และยากนักจะตอบแทนบุญคุณได้
จึงขอกร่าวเป็นบทกลอนแสนถูกใจ
แล้วมอบให้ท่านพ่อผู้แสนดี

แม้นไม่ได้เป็นดั่งลูกประเสริฐศรี
ไม่ได้ดีเหมือนกับลูกคนอื่นไหน
แต่จะขอตั้งใจเรียนเหมือนใครๆ
เพื่อให้พ่อไม่เสียใจเพราะลูกเอ่ย

เพราะพ่อคือ เทพบุตร สุดประเสริฐ
พระคุณเลิศ ล้นฟ้า มหาศาล
ยามลูกน้อย เจ็บป่วย ช่วยพยาบาล
แสนสำราญ ในอกพ่อ หนออุ่นจัง

เพราะพ่อคือ หนึ่งใน ใจลูกหล้า
พ่อเมตตา ดูแล ไม่เหห่าง
สำนึกใน พระคุณ ช่วยส่องทาง
ทางสว่าง ก้าวไป ในความดี  

  

Comment

Comment:

Tweet

/Users/apple/Desktop/Father/Kung,s-Dad.jpg

ด้วยความรักบุพการีนี้ก่อเกิด
ให้กำเนิดบุตรมาอยู่อาศรัย
สร้างร่างกาย สร้างดวงจิต สร้างจิตใจ
สร้างความรัก ความห่วงใย ความเมตตา

แม้ยามอยู่พ่อเหนื่อยาก...ตรากตรำหนัก
เพื่อลูกรัก พ่อทำได้ไม่เคยว่า
ถึงแม้เหงื่อรินไหลอาบกายา
ขอให้ดวงแก้วตาเป็นคนดี

ด้วยรักจากบุพการีนี้ยิ่งใหญ่
คราสิ้นใจลูกจ๋าอย่าโศกศันย์
น้ำตาลูกหมื่นเม็ดเช็ดแก่กัน
พร่ำสั่งเสียกลัวลูกนั้นเจ็บทุกข์ใจ

คำอำลาสุดท้ายได้สั่งเสีย
แม้อ่อนเพลียขอจงจำคำพ่อไว้
ลูกพ่อจงสมัคร จงรักใคร่
ห่วงลูกจนพ่อสิ้นใจไม่กลับมา

ไม่มีแล้วแขนของพ่อที่เกาะเกี่ยว
แสนเปล่าเปลี่ยวในหัวใจสุดเหว่ว้า
รักของพ่อยังฝังลึกตลอดมา
ลูกซาบซึ้งคุณบิดาที่หนุนนำ

มือของพ่อเคยโอบอุ้มทั้งฟูมฟัก
ประสานรักแต่ตัวน้อยทุกคืนค่ำ
สิ่งดีๆ ที่พ่อให้ยังจดจำ
ลูกยังพร่ำใจเพ้อยังเหม่อคอย

โอ้อกเอ๋ย แสนวิโยก แสนโศกเศร้า
เมื่อพ่อเราจากไปใจห่วงหา
พ่อจ๋าพ่อ พักเถิดหนอพักกายา
พ่อเหนื่อยยากตลอดมาอย่าห่วงใย

ขอทวยเทพเทวาในฟ้ากว้าง
จงพาร่างพ่อไปสู่สรวงสวรรค์
ขอระลึกถึงพ่อทุกคืนวัน
จะไม่ลืมคุณพ่อนั้น.....ตราบสิ้นใจ

เป็นอนุสรณ์......แด่พ่อจิตร
รักพ่อทุกลมหายใจ.......ของลูก
จากลูกๆ ทุกคน

(เรียบเรียงโดย.....ลูกดาว)

#2 By รักพ่อด้วยหัวใจ (27.130.79.153) on 2012-03-17 08:53

พ่อคือผู้มีพระคุณ รักพ่อด้วยหัวใจ

#1 By ลูกที่รักพ่อ (27.130.79.153) on 2012-03-17 08:31